En jordvarmepumpe er en type vann/vann varmepumpe som henter opp solenergien som er lagret i jorden via en nedgravd slynge. I likhet med andre vann/vann varmepumper henter en jordvarmepumpen varmen fra en kilde som har mer stabil temperatur enn luften.

Kan jeg få jordvarme?

Pr. 3.000 kwt trenger du ca. 100 m2 med uteareal. Jordvarme forutsetter derfor relativt store uteområder, typisk mellom 300 og 600 m2 for en enebolig. Siden rørslyngene må graves ca. 0,9 m ned i bakken er det også en fordel om installasjonen gjøres før plen er anlagt, eller du av andre grunner uansett skal grave på tomten.

I tillegg bør du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom gulvet uansett skal rettes, er ikke merkostnaden høy for å legge vannbåren gulvvarme.


   
 ..........

Jordvarme 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Bootstrap Framework and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with the Joomla! Project.

Back to top