Energikilder

I grunnfjellet, bakken, luften og sjøvannet lagres solenergi som kan brukes til oppvarming.

En varmepumpe benytter denne uuttømmelige og miljøvennlige varmekilden og transporterer den inn i ditt hjem. Avhengig av hvor du får grunnvarmen, brukes forskjellige navn til varmepumpen. En bakkevarmepumpe tar energi fra jordens overflate, en bergvarmepumpe fra grunnfjellet, en sjøvarmepumpe fra vannet og en luftvarmepumpe fra uteluften.

Ta kontakt for et gratis tilbud!

Bergvarme

En bergvarmepumpe bruker solenergien som er lagret i berggrunnen – energi som kan brukes til å varme opp huset og varmtvannet. Å samle energi fra berggrunnen er den vanligste løsningen. Hullene bores i fjellet hvor rørene senkes til en dybde på 100-200 meter.

Fordeler med bergvarmepumpe

 • Ingen stor hage er nødvendig
 • Hullet i fjellet har en jevn temperatur gjennom hele året
 • Liten innvirkning på tomten
 • Gir mulighet for kjøling

Jordvarme

Jordvarmepumpen utnytter solenergien som lagres i bakken, via en slange som er begravet på tomten. Hvis berggrunnen er dyp, eller hvis du av andre grunner ikke vil eller kan bore på tomten din, kan du velge  jordvarme.
​​​​​​​
Slangen er gravd ned på omtrent en meter dybde og legges i løkker på hagen. Energien trekkes ut fra bakken på samme måte som med bergvarmen. Lengden på sløyfen som er nødvendig, avhenger av husets forhold, størrelsen på varmepumpen og grunnforholdene i hagen.

Fordeler med jordvarmepump

 • Ingen boring er nødvendig
 • Lavere installasjonskostnad enn for bergvarme,
 • Bakken har en jevn temperatur gjennom hele året
 • Gir mulighet for kjøling
 • Den eneste forskjellen mellom jordvarmepumpen og bergvarmepumpen er at energien er tatt fra bakken i stedet for grunnfjellet.

Sjøvarme

Med en sjøvarmepumpe samler du solenergi som er lagret i sjøvannet, gjennom en slange som ligger på bunnen av sjøen eller vassdraget, der den holdes på plass ved hjelp av vekter. Lengden på slangen som er nødvendig er avhengig av forholdene til huset og størrelsen på varmepumpen. Prinsippet er ellers det samme som for berg og jordvarme.
 

Fordeler med sjøvarme

 • Ingen boring nødvendig
 • Sløyfen i sjøen har en jevn temperatur gjennom hele året
 • Liten innvirkning på tomten
 • Gir mulighet for kjøling

Luftvarme

Med en luftvarmepumpe unngår du både boring og graving. I stedet plukker du opp energi direkte fra luften ved hjelp av en luftmodul. For å få et komplett system som dekker hele varmekravet, og gir også varmt vann, er det nødvendig at luftvarmepumpen er en såkalt luft / vann varmepumpe.
​​​​​​​
En luft / luftvarmepumpe kan derimot bare ses som et supplement til annen oppvarming og kan ikke produsere varmt vann. En luftvarmepumpe gir ikke så høy effektivitet når den er kaldt utendørs.
 

Fordeler med luftvarme

 • Et godt alternativ for de som ikke vil eller har tillatelse fir å borre
 • Lavere investeringskostnader
 • Ingen innvirkning på hagen
 • Normalt ingen varselplikt til kommunens miljø- og helsevernkomité